Nyciečiai nuvyko į gimnazijos abiturientų Išleistuves Kupiškyje

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečiai nuvyko į gimnazijos abiturientų Išleistuves Kupiškyje

Naitmenas Katinas, Raigardas Šunėnas ir dar kiti du jaunuoliai nyciečiai šiemet pagaliau baigė mokslus 12 –oje klasėse, Kupiškio mieste esančioje Griekašiaus gimnazijoje, išlaikė visus baigiamuosius egzaminus ir visai neseniai gavo savo mokyklos baigimą patvirtinančius brandos atestatus. Viskas įvyko gražų ir šiltą liepos mėnesio sekmadienį. Keturis nyciečius vaikinus abiturientus, vykstančius į Kupiškį, atsiimti savo atestatų, išlydėjo drauge jų artimieji, o va, Naitmeną – ir visa, pilna jo šeima: nėščia žmona, tėtis, mama ir senelis. Abu sutuoktiniai Šunėnai taip pat išsidabinę lydėjo savo sūnų įsimintiniausion jo gyvenimo šventėn. Kupiškyje visi pirmiausiai dar užsuko ir į pačią Griekašiaus gimnaziją, ten buvę dvyliktokai paskutinįkart pabuvo savo klasėje, o paskui dideliu, gausiu būriu visi patraukė ir į Kupiškio miesto bažnyčią, po kurios skliautais tradiciškai visada įvyksta atestatų įteikimo ceremonija. Nyciečiai čionai atvyko vieni iš pirmųjų, su savo „ratais“, ir dabar jau kaip tik čia lipa laipteliais, artėja link bažnyčios šventoriaus. Šią didžią savo sūnaus Naitmeno šventę Batuotas Katinas filmuoja su savo asmenine video kamera, visų akyse – ir džiaugsmas, ir jaudulys, Raigardas ranka moja į priekį, savo ten pirmiau atskubėjusiems keliems klasiokams. Įsilieti į šią mokyklinę savo draugų šventę, kaip žiūrovas, sugebėjo net ir burtininkas Tukurutis, jis irgi čia atvyko. 2019 m. liepos 21 d.